Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Είσοδος Χρήστη

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Divani Caravel Hotel, Αθήνα

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ)

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) είναι το αρχαιότερο ιατρικό σωματείο της Ελλάδας. Ιδρύθηκε στις 13 Μαΐου 1835 και στην ηγεσία της βρέθηκαν, κατά καιρούς, πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού ιατρικού κόσμου. Κατά διάρκεια του βίου της έχει γνωρίσει ημέρες επιστημονικής δόξας και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα ιατρικά, αλλά και στα κοινωνικά πράγματα της χώρας.

Η νεώτερη περίοδος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών οριοθετείται στα 1974, όταν την Προεδρία της αναλαμβάνει ο Σωτήρης Παπασταμάτης, που ορίζει ως στόχο της "να συμβάλει εις τον συντονισμόν του έργου των επί μέρους εταιρειών, και δη του αφορώντος τας επιστημονικάς των εκδηλώσεις και τας μεταξύ αυτών σχέσεις". Τον επόμενο χρόνο η ΙΕΑ αρχίζει την έκδοση του περιοδικού της «Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής» (http://www.mednet.gr/archives/older-gr.html) και διοργανώνει το 1ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.

Συνεχίζοντας τις δύο αυτές βασικές δραστηριότητες σημειώνουμε ότι η ΙΕΑ:

  • διοργανώνει εστιασμένα ερευνητικά σεμινάρια (μεθοδολογίας έρευνας, σχεδιασμού κλινικών μελετών, συγγραφής επιστημονικών εργασιών για δημοσίευση)
  • διοργανώνει εφαρμοσμένα κλινικά φροντιστήρια με ευρωπαϊκή πιστοποίηση (ενδεικτικά αναφέρονται σεμινάρια βασικής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και προνοσοκομειακής διαχείρισης του επείγοντος),
  • χορηγεί υποτροφίες σε νέους γιατρούς
  • αναλαμβάνει την έκδοση πολύτιμων βιβλίων
  • εκδίδει το τριμηνιαίο Δελτίο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης με παρουσίαση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα,
  • λειτουργεί το iatrotek για on-line αναζήτηση της ελληνικής βιβλιογραφίας (http://www.iatrotek.org), καθώς και το διαδραστικό web-site/portal (http://www.mednet.gr) με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών e-learning.

Τα τελευταία πέντε χρόνια η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ανάπτυξη Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Κλινικών Οδηγιών, εργαλείων ιατρικού & κλινικού ελέγχου (clinical audit), συνοπτικού ιστορικού ασθενή (patient summary), μητρώα δεδομένων ασθενών (patient registries) κ.α.).Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών η web εφαρμογή των ελληνικών DRGs (Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων-ΚΕΝ), διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας (http://kenicd.e-healthnet.gr), καθώς και μια ηλεκτρονική εφαρμογή ψηφιακής αποτύπωσης των ανεπτυγμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης (http://www.e-healthnet.gr/tps/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE.aspx).

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team